Как да платя?

Запишете номера на договора или ЕГН като причина за плащане.

ИзиПей КИН: 9788617193
Банкова сметка: Първа Инвестиционна Банка IBAN: BG85FINV91501017552749 Получател: Лендиво ООД